Over ons

De personen achter stichting Flow Provider (opgericht in 2000) zijn al sinds 1997 actief in de hiphop cq straatcultuur en -sport.

Zij zijn verantwoordelijk voor bekende evenementen zoals het Planet Rock festival, International Breakdance Event, het NK Breakdance, het stadsbrede Hiphop festival en CKV Hiphop week, Total Call Out, So You Can Longboard Dance? en vele programma’s binnen andere evenementen en festivals.

Flow Provider organiseerde in 2003 reeds een stadsbreed Hiphop festival in Eindhoven met ruim dan 7500 bezoekers. Voordat ‘urban’ de aandacht trok van overheden en subsidiegevers bepleitte Flow Provider ook bij deze instanties reeds het belang van de ontwikkeling van deze scene. En daarmee de noodzaak in structurele voorzieningen te voorzien om het opkomende talent te ondersteunen. Momenteel is Flow Provider nog steeds een organisaties die nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium signaleert en onder de aandacht brengt. Ook is Flow Provider de organisator van het grootste flatground longboard event ter wereld ‘So.. You Can Longboard Dance?’. 

In 2003 was Flow Provider de eerste aanbieder van lessen, presentaties en demonstraties op het gebied van hiphop binnen het onderwijs. Flow Provider biedt dit aan in heel Nederland en bereikt hiermee jaarlijks ruim 20.000 scholieren. Dit doet Flow Provider niet zomaar, het doel is tweeledig; enerzijds staat Flow Provider voor het bieden van een optimale kennismaking met de elementen binnen de hiphopcultuur met het inzetten van de beste docenten die niet alleen didactisch zeer vaardig zijn en hun sporen hebben verdiend binnen hun expertisegebied, maar ook degenen die op een indrukwekkende wijze hun passie hiervoor kunnen overbrengen. Anderzijds maakt Flow Provider zich er hard voor dat de beoefenaars van deze elementen (te weten DJ-ing, rap, producing, straatkunst en de verschillende dansvormen) in hun vakgebied in hun levensonderhoud kunnen voorzien en zich hierdoor sterker kunnen ontwikkelen.

Door de jaren heen heeft Flow Provider zich, buiten de grenzen van de uitingen van de hiphop, verder ontwikkeld op het gebied van straat- en de zogenoemde ‘lifestyle’ sporten. Wij ondersteunen bij het opzetten van organisaties, projecten lesprogramma’s, workshops, voorzieningen, evenementen en het opleiden van docenten.

Waar anderen aarzelen zetten wij onze visie door en zo worden onze projecten omarmd en gekopieerd. Voor ons een compliment en voor de diverse scenes een goede ontwikkeling. Wij delen onze kennis met organisaties die in de breedte zich verder ontwikkelen en wij gaan verder met het signaleren en opzetten van nieuwe projecten.

Zo is Flow Provider tevens met een nieuw project wat bijna klaar is een voorloper. Spots and Locals verbindt de verschillende scene’s die binnen mainstream termen in de sectie ‘urban’ worden geclassificeerd. Wij spreken hier echter van straat cultuur (muziek, beeldende kunst en dans) en straat- lifestyle-, freestyle- en board sporten (in de VS is de gangbare term voor dit laatste ‘action sports’). Spots and Locals is opgericht om deze scenes inzichtelijk te maken en de (semi) professionele beoefenaars, organisaties, locaties en merken hierbinnen te presenteren. Binnen een paar maanden zal dit initiatief, vormgegeven door Nederlandse en Belgische organisaties, het levenslicht zien. Momenteel is het al gegoten in een social network vorm met ruim 3000 leden uit binnen- en buitenland.